Další služby

Úprava pitné vody v domácnosti, vodní filtry DIONELA

Vodu pijeme každý den a náše tělo bez ní nemůže fungovat. Chcete-li pít kvalitní vodu, zbavenou těžkých kovů, dusičnanů, hormonů, radonu, pak se podívejte, jak je možné si vodu z vašeho kohoutku upravit doma a přitom zanechat biologickou hodnotu vody.

Více informací o domácí úpravě vody najdete na těchto stránkách.